Gemeenteberaad in de Ark 13 juni 2021

Beste mensen van de Ark gemeenschap, De kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Noord nodigt u van harte uit voor een gemeenteberaad op zondag 13 juni a.s. aansluitend aan de kerkdienst in de Ark*. In dit beraad gaat de kerkenraad graag met u in gesprek. Aanleiding is het voornemen van de kerkenraad om de vierende […]

Kerkbalans

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 loopt de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Om als kerk een waardevolle plek te kunnen blijven innemen in Amsterdam is geld nodig. Kerken krijgen geen overheidssubsidie. De kerk bestaat dankzij de financiële steun van haar leden en andere betrokkenen, van mensen zoals jij. Aan hen wordt jaarlijks in […]