Een nieuw seizoen voor protestants Noord

Van 10 tot 17 september vond  de startweek van de Protestantse Kerk Amsterdam Noord, de start van het kerkelijk seizoen. De Nieuwendammerkerk, de Bethelkerk, Zinnig Noord en de Diaconie Noord organiseerden gezamenlijk diverse activiteiten met het overkoepelende thema ‘Ga Mee’.

Kerkdiensten met maaltijd
De startweek begon met een kerkdienst in de Nieuwendammerkerk. Er werkten twee koren aan deze dienst mee. Na afloop van de kerkdienst was er een gezamenlijke maaltijd, waarbij werd gegeten wat ieder had meegebracht.

De week eindigde met een kerkdienst in de Bethelkerk. In deze dienst stonden levenliederen centraal en werd nagedacht over de overeenkomsten en verschillen tussen populaire Nederlandse levensliederen en de psalmen en gezangen die in de kerk worden gezongen. Na afloop van de dienst was er een maaltijd met brood en soep en werden de aanwezigen uitgenodigd zelf een levenslied te schrijven.

Andere activiteiten
Naast deze kerkdiensten startten in deze week ook diverse andere activiteiten, zoals de  Ouderengroep op maandagmiddag in De Ark (aanvang 13:30 uur), de Tekentafel (dinsdagochtend van 10 tot 12 uur in De Ark) en de handwerkgroep ‘Aangehaakt’ (donderdagmiddag van 15 tot 17 uur in De Ark).

De maandelijkse Zinnig Eten maaltijd van Zinnig Noord en de Diaconie in de Ark en de wekelijkse Avondgebed op de donderdagavond in De Ark stonden mede in het teken van de start van het nieuwe seizoen.

Tijdens de Zinnig Eten maaltijd worden  naast  drie smakelijke gangen ook  poëzie, muziek en prikkelende gespreksvragen worden geserveerd.

Het wekelijkse avondgebed in de Ark is altijd een goed moment om samen stil te worden. Rond het licht van Christus wordt in stilte een Bijbeltekst overwogen. Daarna bidden de deelnemers hardop voor elkaar, de stad en de wereld en worden een paar meditatieve liederen gezongen.