Welkom bij de Protestantse gemeente in Amsterdam-Noord

Onze gemeente bestaat uit drie kerken: De Bethelkerk, Nieuwendammerkerk waarin de zondagse vieringen en doordeweekse activiteiten plaatsvinden. In het kerkgebouw de Ark zit de Diaconie Noord

Daarnaast maakt Zinnig Noord als open gemeenschap voor zingeving deel uit van onze gemeente, en wordt nauw samengewerkt met het Dovenpastoraat. Samen zetten we ons in voor naastenliefde en zingeving. Op deze website vind u een overzicht van alles wat onze gemeente u te bieden heeft. Van terugkerende activiteiten en kerkdiensten tot informatie over zaalverhuur.

De Ark

In de Ark is de diaconie Amsterdam Noord gevestigd. Zie voor activiteiten  Diaconie Noord.

De voormalige kern van de Ark is samengegaan met de kern van de Bethelkerk en viert en werkt als kern Ark-Bethel nu in de Bethelkerk.

Bethelkerk

De kern Ark-Bethel is een open geloofsgemeenschap. We laten ons inspireren door bijbelse verhalen, de protestants-christelijke traditie, en door ontmoetingen, niet alleen met elkaar maar ook met de mensen om ons heen.

 

Nieuwendammerkerk

De Nieuwendammerkerk is een bijzondere plek aan de rand van de stad. Waar gemeenschap gezocht en gevierd wordt. 

Aandacht voor iedereen

De Bethelkerk, sinds kort samen met de voormalige Ark, en de Nieuwendammerkerk zijn de twee kernen van de wijkgemeente Amsterdam Noord. Beide met een eigen identiteit en geschiedenis, maar gedreven vanuit een gezamenlijke visie. Noord verandert. Er is veel nieuwbouw en de samenstelling van de buurt ontwikkelt zich. Als wijkgemeente zetten wij ons in voor de buurt, voor de sociale cohesie, verdraagzaamheid en bezinning. We zijn er voor alle generaties – zowel de nieuwkomers als de oorspronkelijke noorderlingen. Met een gedreven groep mensen – Diaconaal opbouwwerkers, tienerwerkers, pioniers en predikanten – zetten wij ons in voor de toekomst van Noord. Waar iedereen mag zijn en een kans krijgt. Wij geloven in Noord.

Trouwlocatie en verhuur

Onze kerken worden gebruikt als trouwlocatie, of voor een waardig afscheid. We gaan daarbij graag met u in gesprek om te horen over uw wensen.

Ook zijn onze ruimtes voor andere doeleinden te huren. Verschillende ensembles en koren zijn u al voor gegaan en gaven een concert of oefenden voor een optreden. We verwelkomen ook buurtorganisaties.