Welkom bij de Protestantse gemeente in Amsterdam-Noord

Onze gemeente bestaat uit drie kerken: De Ark, Bethelkerk en Nieuwendammerkerk. Daarnaast hebben wij een warme band met de Diaconie Noord, Zinnig Noord en het Dovenpastoraat. Samen zetten we ons in voor naastenliefde en zingeving. Op deze website vind u een overzicht van alles wat onze gemeente u te bieden heeft. Van terugkerende activiteiten en kerkdiensten tot informatie over zaalverhuur.

De Ark

De Ark is een open geloofsgemeenschap in Midden-Noord, waar inspiratie door bijbelse verhalen en ontmoetingen de basis vormt.

Bethelkerk

De Bethelkerk is een centrum 
van geloofsverdieping en bezinning op het leven in deze tijd.

Nieuwendammerkerk

De Nieuwendammerkerk is een bijzondere plek aan de rand van de stad. Waar gemeenschap gezocht en gevierd wordt. 

Aandacht voor iedereen

De Ark, de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk zijn de drie kernen van  wijkgemeente Amsterdam Noord. Allen met een eigen identiteit en geschiedenis, maar gedreven vanuit een gezamenlijke visie. Noord verandert. Er is veel nieuwbouw en de samenstelling van de buurt ontwikkelt zich. Als wijkgemeente zetten wij ons in voor de buurt, voor de sociale cohesie, verdraagzaamheid en bezinning. We zijn er voor alle generaties – zowel de nieuwkomers als de oorspronkelijke noorderlingen. Met een gedreven groep mensen – Diaconaal opbouwwerkers, tienerwerkers, pioniers en predikanten – zetten wij ons in voor de toekomst van Noord. Waar iedereen mag zijn en een kans krijgt. Wij geloven in Noord.

Trouwlocatie en verhuur

Onze kerken worden gebruikt als trouwlocatie, of voor een waardig afscheid. We gaan daarbij graag met u in gesprek om te horen over uw wensen.

Ook zijn onze ruimtes voor andere doeleinden te huren. Verschillende ensembles en koren zijn u al voor gegaan en gaven een concert of oefenden voor een optreden. We verwelkomen ook buurtorganisaties.