Intrededienst nieuwe dominee en nieuwe pastor op 21 januari

Tijdens een bijzondere kerkdienst op 21 januari aanstaande  zal ds. Mirjam Sloots worden bevestigd als predikant voor de wijkgemeente Amsterdam-Noord. Zij wordt de nieuwe predikant voor de kern De Ark/Bethel. Tevens zal zij een bijzondere opdracht aanvaarden om met het thema kerkvernieuwing aan de slag te gaan voor onze hele wijkgemeente.Ook zal in deze dienst […]

Lezing Jurjen de Bruijne over kerk zijn in tijden van polarisatie

  Kerk-zijn in tijden van tweedeling – lezing gehouden op 5 oktober in de Nieuwendammerkerk door:  Jurjen de Bruijne, pionier bij Hebron in de Spaarndammerbuurt, ingekort en bewerkt voor publicatie op de site door Paula de Jong. Op 5 oktober 2023 hield Jurjen de Bruijne,  buurtdominee in de Spaarndammerbuurt, een lezing in de Nieuwendammerkerk over […]

Mirjam Sloots voorgedragen als nieuwe predikant voor Noord

Op 8 oktober is tijdens de kerkdiensten in de Bethelkerk en de Nieuwedammerkerk gemeld dat de Kerkenraad Amsterdam-Noord (KAN) ds. Mirjam Sloots (foto) wil voordragen als de nieuwe predikant voor Amsterdam-Noord. Als de voordracht wordt goedgekeurd wordt zij de nieuwe vaste predikant voor de Ark/Bethelgemeente en krijgt ze daarnaast een taak op het gebied van […]

Bijbelse inspiratie en zondagse lunch

  Op 24 september start in De Ark een nieuwe  activiteit van Protestants Amsterdam Noord: een gezamenlijke lunch met Bijbelse inspiratie. Van bezoekers wordt gevraagd zelf iets te eten mee te nemen en Paula de Jong, predikant van de Protestantse Kerk in Noord bereid het thema voor waar met de aanwezigen over wordt gesproken. De […]

Een nieuw seizoen voor protestants Noord

Van 10 tot 17 september vond  de startweek van de Protestantse Kerk Amsterdam Noord, de start van het kerkelijk seizoen. De Nieuwendammerkerk, de Bethelkerk, Zinnig Noord en de Diaconie Noord organiseerden gezamenlijk diverse activiteiten met het overkoepelende thema ‘Ga Mee’. Kerkdiensten met maaltijd De startweek begon met een kerkdienst in de Nieuwendammerkerk. Er werkten twee […]

PRIDE Pelgrimage bezoekt Nieuwendammerkerk

Dit jaar wordt voor de derde keer de Pride Pelgrimage georganiseerd. De Pelgrimage is in het leven geroepen om dankbaarheid te uiten voor alle positieve veranderingen in de kerken en de groeiende inclusiviteit voor LHBTI+personen te vieren. Daarnaast doet de wandeltocht een appèl op kerken en geloofsgemeenschappen om LHBTI+ers zich thuis te laten voelen in […]

Verbindende en ondernemende predikant gezocht

Voor de Protestantse Gemeente Amsterdam-Noord (PGAN) zoeken we een verbindende en ondernemende predikant voor de kerkplek De Ark/Bethelkerk en kerkvernieuwing Amsterdam Noord. Jouw takenpakket Als predikant in Noord ga je de helft van de tijd aan de slag met het vormgeven van en voorgaan in de erediensten in De Ark/Bethelkerk. Je begeleidt en inspireert diverse […]