Nieuwendammerkerk

Nieuwendam- merkerk

Een bijzondere plek aan de rand van de stad. Waar mensen al eeuwen de verbinding tussen hemel en aarde en gemeenschap met elkaar zoeken en vieren. Welkom – bij één van onze activiteiten of op je eigen moment.

Contactgegevens

Brede Kerkepad 6-8
1023 BH Amsterdam
routebeschrijving

020 6372310
info@nieuwendammerkerk.nl

Dominee Paula de Jong
dominee@nieuwendammerkerk.nl

Trouwlocatie en verhuur

De Nieuwendammerkerk is een karakteristiek gebouw op een mooie locatie. De kerk wordt veelvuldig gebruikt voor trouwceremonies en plechtigheden, maar ook voor repetities en concerten van ensembles en koren. De kerkzaal heeft een goede akoestiek en biedt plaats aan 140 mensen. Het bijgebouw – de Kosterij – is ook te huur en beschikt over een moderne keuken en twee toiletten. 

Ongelofelijk dat zo’n plek bestaat. Jullie gastvrijheid maakte onze dag helemaal bijzonder!

Nieuwendammerkerk - door de eeuwen heen

De Nieuwendammerkerk kent een lange geschiedenis. De huidige kerk dateert uit 1849, maar vervangt een kerkgebouw uit 1644.  De originele klok is bewaard gebleven en te bewonderen op de huidige toren. Het randschrift vertelt ons: ‘Laus deo in aeterneum – Henricuus Vestrinck me fecit in Campen in 1644′ – vertaald: ‘Lof zij God in eeuwigheid, Henricuus Vestrinck heeft mij gemaakt in Campen in 1644’.

Ook het bijgebouw van de kerk – ‘de Kosterij’ – dateert uit de 17e eeuw. In de loop der eeuwen heeft het verschillende functies gehad: van weeshuis tot predikantswoning. Nu wordt het gebruikt als gemeenschapsruimte. 

Van waterstaat tot watersnood

De Nieuwendammerkerk is een zogeheten waterstaatskerk. Deze werd gebouwd onder toezicht van ingenieurs van Rijkswaterstaat. De kerk is gebouwd in een sobere eclectische stijl. De buitenkant kenmerkt zich door de combinatie van gele Ijsselsteen en rode baksteen. Aan de binnenkant valt de bijzondere houten kap op. Dit is verwant aan de ‘hammerbeam roof’, een open houten constructie die typisch is voor de Engelse gotische architectuur. 

In de kerk is een peilsteen te zien waarop is aangegeven hoe hoog het water kwam tijdens de watersnood in 1916, waarbij het gebied ten noorden van de Nieuwendammerdijk overstroomde.

Orgel met een Franse toon

Kort na de bouw van de huidige kerk plaatste de Amsterdamse orgelmaker J. Hofmeijer het nu nog steeds aanwezige orgel. Het is een mechanisch orgel met twee klavieren en een later toegevoegd vrij pedaal. In het houtsnijwerk zijn twee figuren te zien, waarbij een staat voor Geloof, Hoop en Liefde, en de ander voor Waarheid en Gerechtigheid.

Met een uitgebreide restauratie in 2010 is het orgel in de oorspronkelijke staat teruggebracht. Het heeft weer een prachtig  geluid en de kenmerkende originele Franse toon. 

Trouwen in de Nieuwendammerkerk

Trouwen in de Nieuwendam-merkerk

De Nieuwendammerkerk is een officiële trouwlocatie van de Gemeente Amsterdam.  In onze kerkzaal hebben wij plek voor 140 mensen. Ook het karakteristieke bijgebouw is te huur voor bijvoorbeeld een receptie of ontvangst.  Wij leggen er eer in om er samen met jullie een bijzondere dag van te maken. Neem voor meer informatie en reserveren contact op met dhr. E. Kuut via info@nieuwendammerkerk.nl.

Zoek je naar een bijzondere vorm om  je geloof een plek te geven op je bruiloft? Dominee Paula de Jong heeft ervaring met verschillende typen ceremonies. Er is van alles mogelijk – van klassiek tot onkerkelijk. Neem via dominee@nieuwendammerkerk.nl contact op om de mogelijkheden te bespreken. 

Afscheid nemen in de Nieuwendammerkerk

Afscheid nemen in de Nieuwen-dammerkerk

Afscheid nemen – ook dat kan in de Nieuwendammerkerk. Zowel de kerk als de Kosterij zijn af te huren voor een plechtigheid naar uw wensen. De begraafplaats naast de kerk is in beheer bij De Nieuwe Noorder.

Afscheid nemen met een dominee erbij – hoe gaat dat precies? Wat als de overledene (zeer) kerkelijk of gelovig was en de nabestaanden (heel) anders met kerk en geloof omgaan?  Dominee Paula de Jong heeft ervaring met deze vragen. Ze zoekt naar een manier om recht te doen aan het leven en sterven van een mens, op een manier die past bij de overledene, maar waarmee ook de nabestaanden verder kunnen.  

Je hebt haar recht gedaan. En ons ook.

Via onderstaande link leest u een artikel van Dominee Paula de Jong over hoe de uitvaartplechtigheid  tot stand komt.