Bethelkerk

De kern Ark-Bethel is een open geloofsgemeenschap. We laten ons inspireren door bijbelse verhalen, de protestants-christelijke traditie, en door ontmoetingen, niet alleen met elkaar maar ook met de mensen om ons heen.

Iedereen is welkom zoals hij of zij is: zoekers, zieners, dromers, doeners of wie gewoon zin heeft om eens langs te komen. In vieringen, groepsgesprekken, informele ontmoetingen, meditatiegroepen.

De Bethelkerk is een centrum van geloofsverdieping en bezinning op het leven in deze tijd. In onze gemeente zitten mensen die heel verschillend denken en geloven. Wij grijpen deze verscheidenheid aan als kans om van elkaar te leren, onze horizon te verbreden en verdraagzaam samen te leven. Zoals de buurt ons inspireert, zo proberen wij er ook voor onze buurt te zijn.

Contactgegevens

Plejadenplein 44
1033 VL Amsterdam
routebeschrijving


luytenda@planet.nl

Een huis voor iedereen

De Bethelkerk is er voor de buurt. Wij bieden een plek waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht geloof, herkomst, opleiding, geaardheid, leeftijd of beperkingen.

Verhuur

De Bethelkerk beschikt over een grote kerkzaal. Beneden in de kerk vindt je de zalen en de keuken, waar onder meer muziekgroepen en koren uit de buurt repeteren.
De Bethelkerk wordt gedurende de week veelvuldig gebruikt. Neem voor informatie over verhuur en beschikbaarheid contact op met Netty Homan.
Contact verhuur
Mw. Netty Homan-Pretorius
06 48478173
homan277@zonnet.nl

Het is niet de kracht dat we nooit vallen, maar dat we telkens weer op mogen staan...

Bethelkerk - vakwerk door scheepsbouwers

De Bethelkerk is gebouwd in 1958. Het verving een houten kerkje uit de jaren ’20. De architect Simon van Woerden heeft de kerk ontworpen in samenspel met de burgerlijke gemeente die het pierebad en de speelweide van het Plejadenplein aanlegde. Tot de jaren ’80 was de kerk omgeven door grote scheepswerven. De grote glazen wand aan het Plejadenplein gaf uitzicht op ‘het dorp’ met de havenkranen op de achtergrond. Veel elementen in de kerk zijn gemaakt door scheepsbouwers. De oude houten banken – die ter herinnering tussen de pilaren staat opgesteld – en de klokkentoren laten het vakwerk zien.

Nieuw licht

In 1998 werd het interieur van de Bethelkerk, onder leiding van Inge de Boorder, grondig vernieuwd. De oude banken werden vervangen door stoelen en in een halve cirkel opgesteld. Het orgel kreeg een nieuwe plek, waardoor de lichtinval verbeterde. Op de aandachtswand werd een houten kruis bevestigd, afkomstig uit de Regenboogkerk. Het betonnen doopvont werd vervangen door een doopvont van glas. Ook de grote kandelaar voor de paaskaars en de kleinere op de avondmaalstafel en gedachtenistafel zijn van glas, allen gemaakt door de bekende glazenier Hermine van Does. Het water- en vismotief op de stenen vloer werd hersteld en komt op verschillende plekken terug in de kerk.