Kerkbalans

Van zaterdag 16 januari tot zaterdag 30 januari 2021 loopt de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Om als kerk een waardevolle plek te kunnen blijven innemen in Amsterdam is geld nodig. Kerken krijgen geen overheidssubsidie. De kerk bestaat dankzij de financiële steun van haar leden en andere betrokkenen, van mensen zoals jij. Aan hen wordt jaarlijks in […]