Gemeenteberaad in de Ark 13 juni 2021

Beste mensen van de Ark gemeenschap, De kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Noord nodigt u van harte uit voor een gemeenteberaad op zondag 13 juni a.s. aansluitend aan de kerkdienst in de Ark*. In dit beraad gaat de kerkenraad graag met u in gesprek. Aanleiding is het voornemen van de kerkenraad om de vierende […]