Gemeenteberaad in de Ark 13 juni 2021

Beste mensen van de Ark gemeenschap,

De kerkenraad van de Protestantse Kerk Amsterdam Noord nodigt u van harte uit voor een gemeenteberaad op zondag 13 juni a.s. aansluitend aan de kerkdienst in de Ark*.
In dit beraad gaat de kerkenraad graag met u in gesprek. Aanleiding is het voornemen van de kerkenraad om de vierende gemeenschappen van de Ark en de Bethelkerk samen te brengen. Dit voornemen houdt in dat er op termijn één zondagse kerkdienst zal zijn voor de Ark en de Bethel in het gebouw van de Bethelkerk. Eerder spraken we daarover op 18 oktober. Zoals bekend stond er een tweede gesprek gepland in maart, maar dat kon niet door gaan i.v.m. de regels rondom het Corona-virus.
De kerkenraad heeft zich ook uitgesproken over de kerkgebouwen van Noord. Zij heeft aangegeven dat de Ark, de Bethelkerk en de Nieuwendammerkerk behouden blijven als gebouwen waarin de kerkelijke presentie zichtbaar blijft.
De kerkenraad heeft mij gevraagd om dit gesprek met u te voeren. We hopen dat velen van u aanwezig kunnen zijn zodat de kerkenraad weet wat voor u belangrijk is. Nadat de kerkenraad in gesprek is geweest met u en met de mensen van de Bethelkerk, zal zij een definitief besluit nemen.
Wij hopen van harte op uw aanwezigheid op zondag 13 juni a.s.

Met hartelijke groet, namens de kerkenraad
Bram Schriever

*Ook voor deze uitnodiging blijft gelden dat de bijeenkomst valt onder de Corona-maatregelen zoals afstand houden, mondkapjes, etc. en slechts kan doorgaan als het verantwoord is.